Pejin Systems D.O.O. svojim korisnicima nudi celovita informatička i poslovna rešenja.

"Znanje nije dovoljno. Treba ga znati primeniti !
Dok je kontekst kvaliteta vrlo širok pojam , naš moto glasi: "Kvalitet je kruna našeg rada."

Izdvajamo !

Koristimo iskustva stečena dugogodišnjim radom na razvojnim projektima sa partnerima da našim klijentima pružimo pomoć tokom čitavog procesa projektnog planiranja i implementacije – od razrade projektne ideje, pripremanja projekta, aplikacije i realizacije

shadow

Upravljanje web sajtom nije bilo nikad lakše ! Pejin Systems nudi vrhunsku tehnologiju izrade web sajtova svojim klijentima, koja omogućava jednostavno i intuitivno rukovanje istim , izmenu i ažuriranje. Više o ovome , pročitajte u prilogu

shadow

Napredak tehnologije mnogi posmatraju kao opasnost ili pretnju, dok oni retki u njoj vide šansu, priliku za kreiranje nečeg novog, do sada neviđenog, ili nove primene nečega do tada korištenog. Saznajte više o pravoj vrednosti socijalnih mreža primenjenih u marketinške svrhe

shadow
Pejin Systems D.O.O

Odnos sa klijentima!

Pejin Systems D.O.O. svojim korisnicima nudi celovita i vrhunska IT i poslovna rešenja , a obostrana satisfakcija nalaže se kao mera kvaliteta obavljenog posla .
Postupak izrade projektantskih rešenja često može da bude kompleksan i zahtevan – i upravo tu na scenu stupa stepen efikasnosti komunikacije i interakcije autora budućeg rešenja i klijenta .

Odnos sa klijentima održavamo na visokom nivou počevši od proučavanja potreba korisnika , predlaganja odgovarajućeg rešenja za te potrebe , isporuke gotovog rešenja i na kraju edukacije korisnika istog .

Ono što nas posebno ističe jeste visok stepen dostupnosti korisnicima , i pružanje podrške u svakom trenutku .
Svoje klijente podstičemo na razmišljanje , edukaciju i sve to u cilju razvoja i konstantnog napretka !

Na kraju , želimo da podstaknemo naše klijente na važnost činjenice koja će u skoroj budućnosti praktično značiti i egzistenciju poslovanja:
Kvalitet poslovanja + Kvalitet marketinga + Težnja ka napretku => Profit

Recenzije i komentari

Zašto izabrati Pejin Systems D.O.O. ?

1. Dugogodišnje iskustvo

Koristimo iskustva stečena dugogodišnjim radom na razvojnim projektima sa stranim i domaćim partnerima da našim klijentima pružimo pomoć tokom čitavog procesa projektnog planiranja i implementacije – od razrade projektne ideje, pripremanja projekta, aplikacije, realizacije i faza izveštavanja.

2. Profesionalan odnos sa klijentima

Sve ključne odluke tokom kreiranja projekata i realizacije donosimo zajedno sa klijentima, koje smatramo i partnerima.

3. Brzina,efektivnost i efikasnost

Širok portfolio koji obuhvata: implementaciju odgovarajućih rešenja, usluge savetovanja za implementaciju tih rešenja, usluge razvoja, poboljšanja i održavanja poslovnih sistema i edukacije za korišćenje rešenja omogućava nam da pokrijemo sve korisničke potrebe.

4. Korelacija cena <-> kvalitet

Uz korišćenje najsavremenijih tehnologija i metoda , cilj nam je da proširimo tržište rada , maksimalnom fokusiranošću na zahteve klijenata , a krajnje proizvode isporučimo klijentima po pristupačnim cenama .

5. Visokokvalifikovani stručni kadar

Naš tim mladih i visokoobrazovanih ljudi , maksimalno će izaći u susret Vašim potrebama i zahtevima , te uz stalnu komunikaciju uspostaviti kvalitetan odnos koji će omogućiti obostranu satisfakciju !
Sticanjem novih iskustava i edukacijama kao i konstantnom težnjom ka napretku , tim Pejin Systems D.O.O. će iskoristiti sve potencijale koji se nude u svetu savremenog poslovanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga.

Najnovije objave