Freelanceri u Srbiji – pažljivo birajte ”poslodavce”!

Svi mi želimo da budemo plaćeni za svoj posao. Međutim postavlja se pitanje kojim to sredstvima možemo osigurati svoj rad ?

Napredak IT sektora doprineo je i razvoju mogućnosti za fleksibilne radne odnose i bolje vizije savremenog poslovanja .
Danas neke poslove mozete obavljati i iz svoje radne sobe i to je upravo ono što programerima daje veliku radnu fleksibilnost i mogućnosti multitaskinga ,dodatne zarade i slično.

Evidentna je činjenica da IT apetiti u Srbiji nisu zadovoljeni i da joj je potreban mnogo veći broj mladih i perspektivnih umova .

Logičan zaključak iz prethodno navedenog jeste da programere u Srbiji čeka siguran, dobro plaćen posao, bezbednost i svetla budućnost.

Kada ovo pročitate razmislite koja reč u prethodnoj rečenici nosi paradoks i da li je to zaista baš tako kako se može zaključiti .

Manje lep deo priče proizilazi upravo iz činjenice da svako dobro ima nekoliko loših aspekata i to kao posledica ljudske zloupotrebe istinskih vrednosti , nemarnosti ili neobjašnjive potrebe čoveka za propagiranjem inostranog na ”srpski” način,pri čemu jedini produkt koji ostaje nakon izvesnog vremena nije finaliziran proizvod , kako bi trebalo već prevara, zabluda ili razočaranje.

Koja pravila koja treba primeniti da se razluči da li je nešto previše dobro da bi bilo istinito? To je slučaj kada:

  • kada vam neko ponudi posao bez mogućnosti ugovora
  • kada neko garantuje sigurnu zaradu
  • 99% vas neko navlači ukoliko je potrebno uložiti u neki program na internetu da bi se njime tek tada moglo početi zarađivati
  • se spomene automatizacija nekog procesa na internetu (mada se ovde često pored obmane radi i o proizvodima lošeg kvaliteta)

Svi mi želimo da budemo plaćeni za svoj posao. Međutim postavlja se pitanje kojim to sredstvima možemo osigurati svoj rad i svoj novac kao freelancer? Ugovor je jedan od najefektivnijih načina da definišemo uslove, i zaštitimo se od određenih rizika, kao što je neplaćanje od strane naručioca usluga.

Da biste sastavili ugovor, nije vam potrebna nikakva pravna pozadina, niti za to morate unajmiti pravnika. Jednostavno, uzmite parče papira i uz pomoć sledećih saveta sastavite svoj ugovor o delu još danas. Koristite reči koje se inače upotrebljavaju u svakodnevnom govoru.

Ugovor o delu mora da sadrži podatke o poslodavcu i angažovanom radniku, kao i datum zaključenja ugovora.

Ovakvi ugovori obično sadrže i klauzulu da se izvršilac posla obavezuje da u određenom roku obavi konkretan posao za potrebe naručioca, a naručilac se obavezuje da za izvršeni posao isplati naknadu u tačno određenom iznosu i u tačno utvrđenom roku, najčešće posle završetka posla radi kojeg je sklopljen ugovor.

Postoji mnogo klauzula koji se uključuju u ugovor prilikom sastavljanja, a koje mogu spasiti nas (frilensere)?

1. Jasno navedite cenu rada

2. Odredite dinamiku plaćanja i način isplateKako bi obezbedili održivost svog poslovanja, veoma je bitno da jasno odredite cenu vašeg rada. Kad procenjujete projekat, razmislite o tome da li želite da naplaćujete po satu, ili po završenom projektu? Veoma je bitno da obavestite svog klijenta o ceni i načinu rada, kao i da on da svoju saglasnost, kako kasnije ne bi osporio taj način naplate. Ako naplaćujete po satu, obavezno naznačite minimalni i maksimalni broj časova za završetak projekta ( projekat izrade web stranice neće oduzeti manje od X časova, a ni više od Y časova), gde vas X štiti od toga da ranije završite projekat. Zahvaljujući ovoj klauzuli vi ćete svakako biti plaćeni za naveden broj časova. Y štiti vašeg klijenta. On neće morati da plati više od Y časova za projekat, ma koliko vremena vama trebalo da isti završite.

Jasno odredite dinamiku plaćanja. Da li želite da vam se uplati depozit od 50% pre početka posla i 50% nakon završetka, ili ste više za varijantu plaćanja u ratama 40-40-20? Neki frilenseri preferiraju isplate u ratama 50-25-25. Ukoliko radite na nekim većim projektima, mi vam savetujemo da razmislite o isplati na rate, po bilo kom modelu. Ja lično preferiram da mi se uplati depozit od 40%, 40% kad pošaljem prvi nacrt i preostalih 20% nakon što dostavim krajnju verziju projekta.

Ugovor obavezno mora sadržati i načine isplate. Da li prihvatate uplate isključivo putem Payoneer kartice, PayPal-a, ili ste voljni prihvatiti i neki alternativni način plaćanja? Koliki grejs period je prihvatljiv za vas prilikom isplata? Neki klijenti imaju određen rok od koliko dana po prijemu fakture su obavezni platiti kupljene usluge. Obavezno razjasnite ove nedoumice pre nego što počnete sa radom.

3. Ograničite komunikaciju na jednog saradnika

Ukoliko ste ikad radili na jednom projektu sa više saradnika koji su vam slali zahteve za neophodne izmene, znate da vas ova klauzula definitivno može spasiti od nepotrebnih glavobolja. Ukoliko ubacite ovu klauzulu u nacrt ugovora, vi ograničavate komunikaciju na samo jednu osobu. Sve povratne informacije kao i revizioni zahtevi vam stižu od jedne osobe – bilo da je vaš klijent preduzetnik ili menadžer u nekom velikom preduzeću. Što se veći tim bavi vama i vašim radom, to su veće mogućnosti za nastajanje unutrašnjih konflikata, koji se u većini slučajeva rešava nepovoljno po vas. Ograničavanje komunikacije na jednu osobu vas spašava od haosa, konfuzije i nepotrebnog rada. Ne morate da trošite vreme i energiju na zadovoljavanje tri pojedinaca (koji imaju privilegiju da zahtevaju izmene) sa raznim idejama.

4. Naknada u slučaju otkazivanja projekta

Ponekad se dešava da projekat bude otkazan (ne vašom greškom) kad ste već počeli da radite na njemu. Frilenseri bez ugovora neće biti plaćeni za završen rad do trenutka otkazivanja projekta. Ova klauzula vam obezbeđuje isplatu jednokratne naknade ukoliko se projekat otkaže od strane klijenta. Poslodavac je dužan da vam isplati honorar za deo posla koji je završen, jer ste to vreme i energiju mogli potrošiti na neki drugi projekat. Ova naknada varira od frilensera do frilensera. Neki naplaćuju u zavisnosti od faze projekta, neki uzimaju 50% ukupnog honorara, a neki samo 25 procenata dogovorene sume. Koju naknadu ćete tražiti za nedovršen rad, koji neće biti iskorišten zavisi od vas, i od toga šta se vama čini korektnim. Ali, svakako uključite neki vid kompenzacije za ovakve slučajeve.

5. Odredite broj besplatnih revizija

Svi smo već imali klijenta ili projekat gde klijent jednostavno nikako da dobije ono što želi iz različitih razloga. Možda je klijent zbunjen, ili nije u potpunosti jasan kad vam daje instrukcije a možda je jednostavno perfekcionista – koji nikad neće biti zadovoljan krajnjim rezultatom, ma koliko revizija uradili. Najgora verzija je ona kad klijent promeni čitav fokus, smer projekta na pola puta. Vi počinjete da radite od nule, vaš prethodni rad je potpuno beskoristan a produženje roka niste dobili. Umesto da trošite sate i sate na revizije, prepravke, dorade jednostavno ubacite klauzulu u ugovor u kojem ćete jasno naznačiti da klijent ima pravo na X broj besplatnih revizija, a nakon toga je dužan svaku prepravku platiti prema ranije dogovorenom cenovniku. Na ovaj način klijent neće tražiti bezbroj prepravki bez toga da vam plati dodatne sate truda. Neki frilenseri daju dve besplatne revizije, neki tri u zavisnosti od posla.

6. Ograničite obim projekta

Ukoliko ne odredite jasne smernice i obim projekta, može vam se desiti da počnete raditi sa klijentom i nakon nekog vremena primetite da projekat postaje sve veći i veći, zahteva sve više rada i vremena, a vama se taj dodatni rad ne isplaćuje. Ova klauzula služi da rezervišete sebi pravo da ukoliko dođe do širenja obima projekta, dodatni uslovi i napori budu plaćeni po važećem cenovniku. Na ovaj način klijent je upoznat sa činjenicom da mora platiti za dodatne usluge koje nisu bile deo inicijalnog dogovora.

7. Zaštite autorska prava

U zavisnosti kakvim frilens poslom se bavite, postoje razni načini za zaštitu autorskih prava. Frilens pisci imaju najviše mogućnosti kad dođe do autorskih prava, pravo na umnožavanje, pravo na štampanje, itd. Autorska prava uglavnom igraju ulogu samo dok se ne izvrši plaćanje za naručene usluge. Zaštita iste je bitna ukoliko želite da izbegnete situaciju da klijent pobegne bez plaćanja, ili da koristi vaš rad bez prethodno date dozvole. Takođe, posedovanje autorskih prava je zaštita i za vašeg klijenta. Ukoliko su vas isplatili za naručenu uslugu oni poseduju autorska prava na vaš rad, pa je sasvim normalno da očekuju da se isti rad ne pojavi negde drugde.

8. Jasno odredite rok za isporuku završenog projekta

Nijedan frilenser ne prihvata projekat bez prethodno dogovorenog roka za isporuku. Vremenski rok za izradu i isporuku traženog rada je neophodan, tačka. U nekim situacijama je prepušteno slobodnjacima da sami sebi postave rok nakon procene projekta, ali se može desiti da isti rok izriče klijent ukoliko se radi o nekom hitnom poslu, itd. U svakom slučaju, vremenski rok u pisanoj formi je mera bezbednosti za vas kao i vašeg klijenta. Za poslodavca obezbeđuje da frilenser ne može odugovlačiti završetak projekta u nedogled, dok za nas to znači mogućnost revizije vremenskog roka ukoliko se klijent ne javi na vreme sa potrebnim povratnim informacijama, odobrenjem.

Jasno naznačen rok završetka projekta vam omogućuje da unapred planirate svoje buduće poslove, pre nego što ih prihvatite.

Izvori :

http://freelancersrbija.com/freelance-ugovor/#AuGXz6oks9tlkrde.99

 http://igortomic.net/ljudi-zaista-poveruju-u-online-prevare-tj-mogucnost-lake-zarade-preko-interneta/