Projekat sa potencijalom za inovaciju -projektovanje interfejsa za daltoniste

Projekat koji ima potencijal da postane ozbiljan fundament slabo razvijenom softverskom tržištu za daltoniste!

Od običnog projektnog zadatka do izvanrednih rezultata -tematika projektovanja korisničkog interfejsa predstavlja pravu enigmu za programere -ne  u smislu da programeri nemaju tehnička rešenja, već zahtevi korisnika mogu biti izuzetno kompleksni te je jako bitno u samom početku ostvariti dobar nivo komunikacije sa njima i spoznati sve relevantne činjenice .

Zašto kompjuterski softver  za daltonizam ?

Uloga raznih čula u primanju i slanju informacija kod savremenog čoveka izgleda ovako: čula vida 90%, čulo sluha 5%, čulo dodira 2%, čulo ukusa 2%,čulo mirisa 1%.) Zbog toga je važno da se mogućnosti koje nam pruža čulo vida maksimalno iskoriste. Daltonizam nepovoljno utiče na pouzdanost primljenih informacija, što uslovljava i vreme reakcije, a sve to bitno utiče na kvalitet života.
8% muškaraca i 0,5% žena su daltonisti (u Srbiji živi oko 420.000 daltonista, dok u zapadnoj Evropi, SAD i Japanu ukupno 32,6 miliona). Za njih je rad u okviru oko 150 profesija onemogućen, i paraktično trpe u svim vidovima života.

Dobro obratite pažnju na gore navedenu informaciju – samo u Srbiji živi velik broj osoba sa ovim poremećajem !

Sve prethodno navedene činjenice naterale su tim programera iz Novog Sada da bolje prouči problematiku kako sa medicniskog stanovišta , tako i sa tehničkog .
Pri razmatranju ideje o razvoju korisničkog interfejsa za daltoniste , programeri su uzeli najkritičniju varijantu potencijalnog korisnika softvera- daltonista , koji ima malo dodirnih tačaka sa računarom , nema objektivno predznanje o tematici kojoj je program namenjen i pri tom ima poslovnu potrebu da unosi velik broj podataka .

Sve je počelo ozbiljnim istraživanjem – uz kontakte privatnih i državnih klinika namenjenih lečenju ovog poremećaja sprovedena je anketa koja je trebala da pokaže rezultate pojedinih aspekata stavova daltonista .

Rezultate  i sadržaj ankete iznosimo u celosti :

Anketa o kvalitetu aplikacije iz ugla korisnika kojima je ona namenjena- nad ciljnom grupom sa poremećajem vida -daltonizmom.

U skladu sa svrhom predmeta  a radi poboljšanja kvaliteta izradjene aplikacije , tim je sproveo mini anketu , nad korisnicima sa daltonizom, pri čemu je striktno stavljen akcenat na sledeće

1. Korisnici nemaju domensko znanje iz oblasti kojom se programsko rešenje bavi

 2. Korisnici imaju trajni poremećaj vida -daltonizam ,i testirani su korisnici sva tri vida ovog poremećaj

3. Svi anketirani iz uzorka mahom su bile osobe sa slabim poznavanjem rada na računara 

Testirano je nekoliko korisnika na način da je pred njih izneta aplikacija sa kojom su imali odredjen vremenski period za upoznavanje a zatim i za pokušaj korišćenja .

Njihova prva zapažanja i  napomene ,  kao i rezultate upitnika navodimo u dodatku ispod : 

1. Koliko Vam vizuelno odgovara grafičko rešenje ove aplikacije (Postoje li smetnje pri radu sa pojedinim segmentima aplikacije,nejasne boje,kontrast i slično)? 1-5

 Prosečno : 4.7 

2.Koliko Vam je pomogao implementiran sistem pomoći u prvobitnom kontaktu sa aplikacijom , i koliko često ste se oslanjali na isti ? 1-5

Prosečno : 4

3. Koliko Vam pomažu prečice , i ostali implementirani sistemi , u pogledu eventualnog ubrzanja procesa učenja i rada ? 1-5

Prosečno : 3.7

4.Ocenite sveobuhvatnost podataka , atributa i elemenata u kontektstu evidencije podataka o jednoj mornarici  1-5

Prosečno : 4.5

Anketa je dala vrlo korisne rezultate programerima -ono što je najbitnije da se istakne jeste kombinacija boja koja najviše odgovara .
Verovali ili ne , kao najbolje rešenje pokazalo se nijansiranje od crne do bele boje na celom korisničkom interfejsu uz jasno definisanu mogučnost podešavanja kontrasta .
Ovo testiranje je sprovedeno na vrlo malom broju korisnika, ali je u toku napredno istraživanje vazano za ovaj projekat i uskoro se očekuju novi rezultati .

U toku je angažovanje ustanova koje će proceniti i nadamo se shvatiti vrednost ovog projekta i omogućiti autorima sve uslove za jednu sasvim novu inovaciju. Program celokupnog projektovanja interfejsa je u početnoj fazi i ostaje na višim instancama da procene koliko daleko ova priča može da dogura !
U prilogu prikazujemo nekoliko slika grafičkog interfejsa aplikacije :