Osnivanje preduzeća i radnji

Naša agencija za knjigovodstvene usluge Vam kroz ovu uslugu umesto Vas odrađuje sve one procedure koje je potrebno rešiti u procesu osnivanja preduzeća

Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća predstavlja jednu od osnovnih knjigovodstvenih usluga. Naprosto, da bi sve druge usluge bile uopšte i potrebne potrebno je osnovat preduzeće, a kako bi proces poslovanja tekao nesmetano potrebno je prilikom osnivanja ispoštovati sve zakonske procedure. Naša agencija za knjigovodstvene usluge Vam kroz ovu uslugu umesto Vas odrađuje sve one procedure koje je potrebno rešiti u procesu osnivanja preduzeća. Iz tog razloga ova knjigovodstvena usluga uopšte nije zanemarljiva, i ne treba je ostavljati po strani.Sam proces osnivanja preduzeća se odvija u nekoliko koraka koji proizilaze jedan iz drugog. Svi koraci moraju biti iskoordinirani i usaglašeni, a razlike proizilaze iz toga o kojem preduzeću je reč, tj da li je u pitanju Akcionarsko društvo, Društvo sa ograničenom odgovornošću, Ortačko ili Komanditno društvo. Ovde ćemo samo navesti nekoliko karakterističnih koraka, koje je potrebno obaviti prilikom osnivanja bilo kojeg od ovih preduzeća. Ti koraci se razlikuju za svako od pojedinih vrsta preduzeća, i naši stručnjaci će vam izvršiti sve neophodne radnje prilikom osnivanja vašeg.

Postupak osnivanja preduzeća

  1. Podnošenje zahteva agenciji za privredne registre
  2. Plaćanje neophodnih taksi
  3. Prilaganje potrebne dokumentacije i dokaza o plaćenim taksama prilikom podnošenja zahteva APR-u
  4. Donošenje rešenja o registraciji privrednog subjekta
  5. Dobijanje poreskog identifikacionog broja
  6. Podnošenje zahteva za određivanje matičnog broja uz plaćanje taksi i dokaze o uplatama
  7. Dostavljanje dokumentacije Banci i otvaranje tekućeg računa

Nepoznavanje bilo kojeg od delova procedure, te pogrešno izvedena procedura, pogrešno uplaćeni iznosi mnogobrojnih taksi, neblagovremeno podnošenje zahteva, neblagovremeno prijavljivanje radnika i još mnoge druge potencijalne prepreke na koje se prilikom osnivanja preduzeća nailazi Vas mogu koštati izgubljenog vremena i novca. Zbog tog razloga je poželjno celu proceduru osnivanja preduzeća prepustiti profesionalcima, a naš tim Vam je uvek na raspolaganju.

Od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo lična
karta osnivača.
Kod preduzeća minimalni osnivački ulog je simboličnih 100,00 dinara, mi savetujemo uplatu bar 10.000,00 dinara jer taj novac ostaje firmi, ali to nije obavezno. Preduzetnici (radnje) nemaju osnivački ulog.
Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB.
Po završetku registracije, fiskalizujete fiskalnu kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu knjigovodstva – vođenja poslovnih knjiga koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika …
Imamo iskustva sa “registracijama na daljinu”, odnosno pružanjem usluge
registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su
prostorno udaljeni od Sivca, sve završimo e-mailovima.

Osnivanje preduzeća i radnji

Pejin Systems D.O.O. obavlja za Vas i :

Registraciju promena kod preduzeća

Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajućih akata (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:

– promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja,
kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
– promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru,
predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
– promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
– promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

Registraciju promena kod preduzetnika

Kod postojećih preduzetnika (preduzetničkih radnji: STR, SZR, SUR i slično) upisujemo u registar APR:

– prijava početka obavljanja delatnosti;
– promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi
(ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica);
– promena podataka o ortacima koji istupaju i / ili pristupaju;
– preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
smrti preduzetnika;
– promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne
delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika
koji obavlja taksi prevoz;
– upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
– upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
– upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
– promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
– upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
– upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

Likvidaciju preduzeća

Pokrećemo i provodimo postupak likvidacije preduzeća:

– razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
– izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključivo početnog
likvidacionog bilansa;
– praćenje postupka likvidacije;
– izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo završnog
likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku
likvidacije;
– registracija brisanja preduzeća.

Zatvaranje preduzetničke radnje

Pokrećemo i provodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

Izvode iz registra APR-a za preduzeća i preduzetnike

Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa dnevnom ažurnošću.
Interesuju Vas naše usluge?