Poresko i poslovno savetovanje

Naša poreska praksa obuhvata širok spektar usluga koje nudimo klijentima iz različitih oblasti poslovnih aktivnosti

Pružamo punu podršku kako klijentima koji tek započinju svoje poslovanje tako i dugogodišnjim kompanijama

Zašto Pejin Systems D.O.O. poresko savetovanje ?

poresko savetovanje

Naša poreska praksa obuhvata širok spektar usluga koje nudimo klijentima iz različitih oblasti poslovnih aktivnosti. Pružamo punu podršku kako klijentima koji tek započinju svoje poslovanje, upućujući ih na njihove prve korake u zemlji i inostranstvu, tako i multinacionalnim kompanijama sa kompleksnim aktivnostima rasprostranjenim širom sveta.
Saradnja sa drugim kancelarijama omogućava nam brz pristup informacijama koje su relevantne za druge države i pružanje sveobuhvatnih usluga poreskog savetovanja i poreskog planiranja.
Kombinacijom informacija iz naše međunarodne mreže i aktuelne lokalne poreske regulative, a u cilju optimizacije poreskog opterećenja naših klijenata, konstantno razvijamo naše ideje i različita poreska rešenja, adekvatna potrebama naših klijenata, koja baziramo na strukturi privrednih subjekata i razumevanju njihovog poslovanja.

Naš tim čine eksperti za primenu poreske regulative u Republici Srbiji;
Osim poreske regulative, u mogućnosti smo da Vam, zahvaljujući odličnim kontaktima, predočimo praksu poreskih organa po konkretnim pitanjima.
Gotovo je nemoguće, da Vi, pored tekućih aktivnosti koje imate, pratite i poznajete svaki od relevantnih zakonskih i pozakonskih akata, i ako nepostupanje u skladu sa njima povlači prekršajnu, a često i krivičnu odgovornost. Naši zaposleni su u svakom trenutku informisani o aktualnim izmenama i specifičnostima za svaku branšu poslovanja.

Spajanja i preuzimanja

Kupovina kompanija
Pejin Systems D.O.O. savetuje kompanije koje svoj rast žele da ostvare preuzimanjem drugih kompanija. Naš tim za spajanja i preuzimanja istražuje i identifikuje potencijalne firme i pregovara u ime klijenata. Pregovori se obavljaju direktno sa trećom stranom u cilju dobijanja najboljih uslova za našeg klijenta.
Pored toga, naš tim se bavi svim vrstama specijalizovanih provera uključujući i «dijagnostičke studije«, odnosno »dijagnostičko ispitivanje stanja«. Vodeći računa o tome da je dijagnostička studija usluga koju je neophodno izvršiti u postupku kupovine, obim posla zavisi od specifičnih potreba klijenata.
Cilj »dijagnostičke studije« je da kupcu obezbedi jasnu sliku poslovanja kroz nezavisnu, ekspertsku procenu rizika i šansi predložene transakcije, kao i obezbeđenje osnove za planiranje strategije spajanja nakon akvizicije.

Prodaja kompanija

Pejin Systems D.O.O. tim za spajanja i preuzimanja savetuje klijente kako da maksimiziraju vrednost svog posla prilikom prodaje, daje savete i rukovodi celokupnim postupkom prodaje, od predočavanja opcija koje klijent poseduje, preko procene vrednosti klijentovog posla i identifikovanja potencijalnih investitora, do zaključenja transakcije.

Poslovni plan

Imate li ideju? Posedujete li sredstva da je finansirate?Pejin Systems D.O.O. pomaže svojim klijentima u sastavljanju poslovnih planova, kako bi sagledali koliko je predložena ideja privlačna i izvodljiva. Dobra ideja, sa poslovnim planom koji obećava, odličan je korak u postupku privlačenja potencijalnih investitora ili ka dobijanju kredita.

Da li Vam je potreban savet? Naš poreski sektor je tu za Vas