Projektni menadžment

Savremeni načini za unapređenje vođenja projekata

Pejin Systems projektni menadžment - ključ uspeha

Pružamo savetovanje i pomoć pri definisanju projektnih ideja, kao i tokom izrade i realizacije projekata.
Koristimo iskustva stečena dugogodišnjim radom na razvojnim projektima sa stranim i domaćim partnerima da našim klijentima pružimo pomoć tokom čitavog procesa projektnog planiranja i implementacije – od razrade projektne ideje, pripremanja projekta, aplikacije, realizacije i faza izveštavanja. Sve ključne odluke tokom kreiranja projekata i realizacije donosimo zajedno sa klijentima, koje smatramo i partnerima.

Pretraživanja baza donatora i eventualne mogućnosti finansiranja projektnih ideja naših klijenata

Oslanjajući se na višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima i primeni savremenih metoda i tehnika, naš stručni tim Vam pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta. Posebno izdvajamo:

  • Pomoć u pripremi i oceni projekata
  • Pisanje predloga projekata
  • Planiranje i izrada projektnih planova
  • Primena softverskih rešenja za multi-projektno upravljanje
  • Primena modela zrelosti i najboljih praksi u cilju unapređenja projektnih performansi i organizacionih kompetentnosti
  • Izrada prethodne studije izvodljivosti, studije izvodljivosti i studija mogućnosti.
  • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
  • Redizajniranje organizacionih elemenata u cilju povećanja efikasnosti upravljanja, kooperacije i individualne angažovanosti na projektu
Želite da saznate više o našim uslugama?