Veliko priznanje za “PejinSystems D.O.O.”

Na konkursu za petodnevni trening za razvoj biznis plana , projekat “Dizajniranje i realizacija korisničnikih interfejsa za osobe sa posebnim potrebama “, čiji su idejni tvorci Stefan Lančuski(IT deo) i Vladimir Puvača(Marketing/Biznis i projektni deo) zauzeo je visoko 7. mesto medju 40 učesnika i time stekao pravo na učešće na gorene navedenom petodnevnom treningu u cilju što boljeg razvoja biznis plana za osmišljenu ideju.

 

Sadržaj inovacije i ideje pogledajte na linku : https://www.pejinsystems.com/interfejsi_za_daltonizam/

Selekcija je obavljena u periodu od 10. do 20. novembra 2014. a komisiju su činila tri člana, predstavnika Erste Banke i Smart kolektiva. Na konkurs je stigla 41 prijava, a komisija je na osnovu ocenjenih prijava sastavila rang listu kandidata. Prvih 20 kandidata sa najvećim brojem bodova biće pozvani na trening, koji će se održati od 3. do 7. decembra u Novom Sadu. Svi kandidati biće obavešteni o selekciji i putem maila. U slučaju da neko od odabranih kandidata odustane, na trening će biti pozvan naredni kandidat sa liste, sve do ispunjenja broja mesta na treningu (20 učesnika). Prilikom ocenjivanja prijava komisija je uzimala u obzir izvodljivost biznis ideje, kao i znanja, veštine i motivaciju kandidata.
Program Biznis mladih Srbije nastoji da proširi svoje kapacitete, kako bi u narednom periodu mogao da omogući većem broju mladih ljudi učestvovanje na BMS treninzima.

DETALJNIJE